சிறந்த tech gadgets 100 ரூபாய்க்குள் / Top Tech gadgets under 100 RS/- Tamil

PLEASE SUBSCRIBE THIS CHANNAL பஜ்ஜட் கஜட் தமிழ் – Budget Gadget Tamil 1) solar panal: https://nl.aliexpress.com/item/DC-6V-2W-330mA-Epoxy-Sunpower-Solar-Power-Panel-DIY-Module-For-Cell-Phone-Battery/32820050284.html?spm=a2g0z.search0104.3.9.3fdc1915MmLcX7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_5711220_5722320_10313_10059_10534_100031_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142-10152,searchweb201603_2,ppcSwitch_3&algo_expid=ae1761a8-5264-4c40-aa05-6f4f031098e5-1&algo_pvid=ae1761a8-5264-4c40-aa05-6f4f031098e5&priceBeautifyAB=0 2) led flash lighg: https://www.aliexpress.com/item/New-Cell-Phone-Camera-Fill-Light-Mini-3-5mm-Smartphone-Portable-16-Leds-LED-Flash-Fill/32829600031.html?spm=2114.search0204.3.15.43864459UMinnM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_5711220_5722320_10313_10059_10534_100031_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_2,ppcSwitch_3_ppcChannel&algo_expid=b77e516c-87f1-4f98-a887-593b0de2f31c-2&algo_pvid=b77e516c-87f1-4f98-a887-593b0de2f31c&priceBeautifyAB=0[…]

Read more