Health technology / Terveysteknologia

TUT’s research study activities concentrate on four cross-disciplinary thematic areas.

Health modern technology is a swiftly expanding as well as evolving field that needs varied knowledge across standard corrective borders. New analysis modern technologies, treatments and connected details systems boost the effectiveness of health monitoring and medical treatment and bring the solutions more extensively offered to the basic public.

TTY: n tieteellinen toiminta keskittyy neljälle poikkitieteelliselle teema-alueelle.

Terveysteknologia on nopeasti kehittyvä ja kasvava ala, jolla tarvitaan laajaa poikkiteknistä ja monitieteistä osaamista. Uudet diagnostiikka- ja hoitomenetelmät sekä niihin liittyvät tietojärjestelmät tehostavat terveyden seurantaa ja sairauksien hoitoa ja tuovat palvelut yhä useampien ulottuville.