சிறந்த tech gadgets 50 ரூபாய்க்குள் / Top Tech gadgets under 50 RS/- Tamil # 3

PLEASE SUBSCRIBE THIS CHANNAL

பஜ்ஜட் கஜட் தமிழ் – Budget Gadget Tamil

சிறந்த tech gadgets 50 ரூபாய்க்குள் / Top Tech gadgets under 50 RS/- Tamil # 3

Earphone Organizer : https://www.aliexpress.com/item/Cable-Organizer-Plastic-Cable-Winder-Fishbone-cable-holder-headphone-earphone-organizer-wire-holder-blue-red-pink/32731463508.html?spm=2114.search0104.3.38.3c5511bfa4UvmP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_5711320_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10698_10697_10696_10084_5722520_10083_10618_10307_5711220_5723020_10059_5722620_5722920_10534_308_5722720_5722820_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_15,ppcSwitch_3&algo_expid=b73f2f20-9af8-4d09-8b94-5da22f8dd8b1-5&algo_pvid=b73f2f20-9af8-4d09-8b94-5da22f8dd8b1&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0

MP3 Player : http://s.click.aliexpress.com/e/BYRVf6i

Organizer Wire : http://s.click.aliexpress.com/e/VNr3RrZ

Hybrid Sim Slot : http://s.click.aliexpress.com/e/Jmq7YrV

Bracelet USB Cable : http://s.click.aliexpress.com/e/VbAqRfq

********************************************************************

சிறந்த tech gadgets 20RS , 50RS, 100RS வாங்குவது எப்படி / How To Buy From China To India ( Tamil ) HD

சிறந்த tech 20 ரூபாய்க்குள் / Top Tech under 20 RS/- Tamil

சிறந்த tech gadgets 50 ரூபாய்க்குள் / Top Tech gadgets under 50 RS/- Tamil # 2

சிறந்த tech gadgets 50 ரூபாய்க்குள் / Top Tech gadgets under 50 RS/- Tamil

Cheap and Best Mic For Youtube Unboxing 44 RS Only

சிறந்த tech gadgets 100 ரூபாய்க்குள் / Top Tech gadgets under 100 RS/- Tamil

how to select best mobile 2018